ภาวะสมองเสื่อม สิ่งสำคัญเมื่ออายุมากขึ้น

ภาวะสมองเสื่อม เป็นศัพท์ทั่วไปสำหรับการสูญเสียความจำ ภาษา การแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดอื่นๆ ที่ร้ายแรงพอที่จะรบกวนชีวิตประจำวัน อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองเสื่อม ซึ่งครอบคลุมเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เฉพาะเจาะจงมากมาย รวมถึงโรคอัลไซเมอร์ ความผิดปกติที่จัดกลุ่มภายใต้คำทั่วไป “ภาวะสมองเสื่อม” เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่ผิดปกติ 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้เกิดทักษะการคิดที่ลดลง หรือที่เรียกว่าความสามารถทางปัญญา ซึ่งรุนแรงพอที่จะทำให้ชีวิตประจำวันและการทำงานที่เป็นอิสระลดลง นอกจากนี้ยังส่งผลต่อพฤติกรรม ความรู้สึก และความสัมพันธ์ ภาวะสมองเสื่อมเกิดจากความเสียหายต่อเซลล์สมอง ความเสียหายนี้รบกวนความสามารถของเซลล์สมองในการสื่อสารระหว่างกัน เมื่อเซลล์สมองไม่สามารถสื่อสารได้ตามปกติ อาจส่งผลต่อความคิด พฤติกรรม และความรู้สึก

ภาวะสมองเสื่อม เป็นศัพท์ทั่วไปสำหรับการสูญเสียความจำ ภาษา การแก้ปัญหา และความสามารถในการคิดอื่นๆ ที่ร้ายแรงพอที่จะรบกวนชีวิต

ภาวะสมองเสื่อม การดุแลรักษา

การตรวจหาอาการตั้งแต่เนินๆเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากบางสาเหตุสามารถรักษาได้ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมไม่เป็นที่รู้จักและไม่สามารถรักษาได้ อย่างไรก็ตาม การได้รับการวินิจฉัยแต่เนินๆ สามารถช่วยในการจัดการสภาพและการวางแผนล่วงหน้าได้ ภาวะสมองเสื่อมส่งผลกระทบต่อแต่ละคนในลักษณะที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสาเหตุเบื้องหลัง ภาวะสุขภาพอื่นๆ และการทำงานขององค์ความรู้ของบุคคลก่อนที่จะป่วย อาการและอาการแสดงที่เชื่อมโยงกับภาวะสมองเสื่อมสามารถเข้าใจได้ในสามขั้นตอน

ระยะเริ่มต้น ระยะ  เริ่มต้นของภาวะสมองเสื่อมมักถูกมองข้ามเพราะการเริ่มมีอาการจะค่อยเป็นค่อยไป อาการทั่วไปอาจรวมถึง ขี้ลืม หมดเวลาแล้ว หลงทางในที่ที่คุ้นเคย ขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาภาวะสมองเสื่อม ยาต้านภาวะสมองเสื่อมและการบำบัดปรับเปลี่ยนโรคที่พัฒนาขึ้นจนถึงปัจจุบันมีประสิทธิผลที่จำกัดและมีการระบุว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์เป็นหลัก แม้ว่าการรักษาใหม่ๆ จำนวนมากกำลังได้รับการตรวจสอบในขั้นตอนต่างๆ ของการทดลองทางคลินิก

นอกจากนี้ยังสามารถเสนอความช่วยเหลือและปรับปรุงชีวิตของผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม ผู้ดูแล และครอบครัวได้อีกมากมาย เป้าหมายหลักสำหรับการดูแลภาวะสมองเสื่อมคือการวินิจฉัยตั้งแต่เนินๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการตั้งแต่เนินๆ และเหมาะสมที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพกาย การรับรู้ กิจกรรม และความเป็นอยู่ที่ดี การระบุและการรักษาที่มาพร้อมกับความเจ็บป่วยทางกาย เข้าใจและจัดการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การให้ข้อมูลและการสนับสนุนระยะยาวแก่ผู้ดูแล

น่าเสียดายที่ผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมมักถูกปฏิเสธสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีให้ผู้อื่น ในหลายประเทศ มีการจำกัดการใช้ทางกายภาพและทางเคมีอย่างแพร่หลายในบ้านพักคนชราและในสถานดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน แม้ว่าจะมีการออกกฎระเบียบเพื่อรักษาสิทธิของประชาชนในเสรีภาพและทางเลือกก็ตามสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เหมาะสมและสนับสนุนโดยอิงตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จำเป็นต่อการดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลในคุณภาพสูงสุด

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  gclub

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น